Stacks Image 221

Välkommen till Cityheart


Cityheart är en specialistmottagning för patienter med hjärt- och kärlsjukdom. Mottagningen grundades 2005 och är belägen vid Hötorget i centrala Stockholm. Verksamheten är privat ägd och bedrivs enligt Nationella taxan med samarbetsavtal med Region Stockholm.
Våra läkare och sjuksköterskor besitter specialistkompetens och lång yrkeserfarenhet av prevention och behandling av hjärt-kärlsjukdomar.


Stacks Image 166
Kardiologi och klinisk fysiologi

Vi utreder och behandlar kärlkramp, hjärtsvikt, rytmrubbningar, högt blodtryck, klaffel, misstanke om hjärtsjukdom hos idrottsaktiva, bedriver preoperativa bedömningar och vägleder patienterna till ett friskare liv med råd om förebyggande åtgärder.

Stacks Image 168
Kliniska studier och forskning

Cityheart har en tradition att delta i kliniska studier och forskningsprojekt. Detta bidrar till nya effektiva behandlingsmetoder samt förebyggande åtgärder mot hjärt-kärlsjukdomar och medför en kontinuerlig kompetensutveckling för våra medarbetare.

Stacks Image 164
En kvalitetssäkrad verksamhet

Cityheart har etablerade samarbeten endast med certifierade klinisk fysiologiska och kemiska laboratorier, sekreterartjänst samt medicinsktekniska och IT-leverantörer. Dessa bidrar till att vi kan leva upp till våra patienters och uppdragsgivares förväntningar samt samhällsansvar.

Tidsbokning

För tidsbokning, var god kontakta respektive sjuksköterska. Vid förhinder, vänligen meddela oss i god tid. På grund av generellt hög belastning är det ibland inte möjligt att vi ringer upp samma dag. I enlighet med SFS 2018:1127 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355) kan vi inte diskutera patientärenden eller utföra tidsbokningar via e-post.

1177 E-tjänst

Du kan även gå in på 1177.se för att boka tid, av- och omboka din tid samt förnya recept.

Nyheter och aviseringar


På grund av det rådande läget är det många som försöker nå oss just nu på mottagningen, varför vi dessvärre har längre svarstider än normalt. Med anledning av detta hänvisar vi därför samtliga frågor rörande covid-19 till 1177, 113 13 samt till www.folkhalsomyndigheten.se. Om möjligt ber vi även att all av- och ombokning, receptförnyelse samt rådgivning i första hand sker via 1177:s e-tjänster. För dig som inte dyker upp på inbokat besök kommer vi att skicka en ny tid längre fram och ingen avgift kommer faktureras.För att underlätta vårt arbete att besvara alla inkommande frågor ber vi er att inte ringa flertalet gånger gällande samma ärende. Tacksam för överseende med detta.

Coronavirus

Med tanke på det läge som nu gäller angående coronaviruset ber vi patienter som varit i drabbade områden de senaste 14 dagarna att ej besöka vår mottagning. Ni kan boka om er tid till ett senare tillfälle. Du ska ha varit hemma mer än 14 dagar och ej uppvisat några symptom, exempelvis feber över 38 grader, andningssvårigheter eller hosta.

Riskgrupper avseende Covid-19

Enligt information på Folkhälsomyndighetens hemsida (2020) beskrivs just nu äldre samt personer med högt blodtryck, hjärt-och kärlsjukdom, lungsjukdom och diabetes vara riskgrupper.Dessa grupper har enligt Folkhälsomyndigheten (2020) varit i majoritet bland påträffade svåra fall. Detta innebär för oss som en hjärtmottagning att vår patientgrupp faller inom ramen för vad som klassificeras som en riskgrupp enligt ovan. Vi har därför full förståelse för om du som vår patient väljer att senarelägga ditt besök hos oss.

Stacks Image 317

Website and photography by fallckolm.com