Stacks Image 221

Hjärtflimmerkollen


En ny medicinsk tjänst för att enkelt utreda om du har förmaksflimmer.


Hjärtflimmerkollen utförs i samarbete med Coala Heart Monitor som man får hemskickad och använder dagligen i vardagslivet under 14 dagar. Efter utredningsperioden granskas EKG-registreringarna på distans och återkoppling sker med en slut rapport. Hittas avvikelser i hjärtats rytm finns vi redo att träffa dig för snabb behandling utefter dina behov.

Stacks Image 166
Kardiologer på Cityheart ger dig snabb återkoppling och behandling om flimmer upptäcks.

Efter utredningsperioden granskar en av våra kardiologer alla dina mätningar på distans direkt via nätet, säkert och krypterat och återkopplar därefter med en rapport. Hittas avvikelser i hjärtats rytm finns vi redo att träffa dig för snabb behandling utefter dina behov.

Stacks Image 168
Många är drabbade utan att veta om det.

Förmaksflimmer är en av de mest förekommande hjärt- och kärlsjukdomarna i världen. Bara i Sverige är minst 300 000 personer drabbade. Ett stort problem är att många är drabbade utan att veta om det. Utan rätt medicinering ökar risken att drabbas av stroke och hjärtsvikt avsevärt. Dessutom är risken att dö i förtid dubbelt så stor. Just därför rekommenderar Europeiska Kardiologförbundet screening av hjärtat för att hitta förmaksflimmer. Normal behandling är med blodförtunnande medicin.

Alla är välkomna till HjärtflimmerkollenTM och du får snabb återkoppling på din utredning.

Stacks Image 458

Website and photography by fallckolm.com