Stacks Image 818

Undersökningar


Verksamheten är certifierad enligt KVALPRAK, ett kvalitetssäkringssystem anpassat för mindre och medelstora läkarmottagningar.


Vi utreder, diagnostiserar och behandlar patienter med hjärt-kärlsjukdomar som t.ex:
 • Kranskärlssjukdom - hjärtinfarkt och kärlkramp
 • Rytmrubbningar såsom förmaksflimmer
 • Ställningstagande till blodförtunning (Waran och NOAK)
 • Klaffel
 • Hjärtsvikt
 • Högt blodtryck
 • Blodfettsrubbningar
 • Svimningar
 • Misstänkta cirkulationsrubbningar i benen och halspulsådrorna
Vi utför följande kardiologiska undersökningar:
 • Vilo- EKG
 • Ekokardiografi – ultraljudsundersökning av hjärtat
 • Pacemaker-, ICD- och CRT-kontroller
 • Preoperativa bedömningar och riskbedömningar av idrottsaktiva
 • Långtidsblodtryck
 • Långtids EKG med COALA
Cityheart har ett nära samarbete med fysiologiska laboratorier för följande diagnostiska undersökingar:
 • Arbets- EKG
 • Långtidsblodtryck
 • Långtids- EKG registrering vid utredning av rytmrubbningar
 • Perifiera kärlutredningar
 • Sömnregistreringar vid misstanke om nattliga andningsuppehåll
 • CT angio
 • MR hjärta
 • Myokardscintigrafi
Stacks Image 920

Website and photography by fallckolm.com